ISO 9001:2000

 

Strona główna
Absolwent Roku
Informacje o szkole
Biblioteka
Publikacje
Dokumenty
Medal Pamiątkowy
ISO 9001:2000
Łącza do innych stron
Przetargi i konkursy

W latach 2007 - 2010

w szkole obowiązywał System Zarządzania Jakością zgodnie z zasadami określonymi w normie ISO 9001:2000 w zakresie: Świadczenie usług edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych

potwierdzonym certyfikatem rejestracji nr FS 525829 wydanym przez BSI Management Systems.

Certyfikat - język polski

Certyfikat - język angielski

Obecnie Szkoła pracuje w oparciu o wypracowane procedury Systemu Zarządzania Jakością bez poddawania się procesowi certyfikacji.

Księga Ewaluacji Wewnętrznej

 

 

 

Strona główna | Absolwent Roku | Informacje o szkole | Biblioteka | Publikacje | Dokumenty | Medal Pamiątkowy | ISO 9001:2000 | Łącza do innych stron | Przetargi i konkursy

 

Ostatnia aktualizacja tej witryny 08-02-11

Designed by ASK