Edukacja czytelnicza i medialna

 

Strona główna
W górę
Program aktywizacji czytelniczej
Edukacja czytelnicza i medialna
Program dydaktyczno-wychowawczy ...

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

 

Propozycja lekcji realizowanych w bibliotece szkolnej

 

 

Klasa IV

 

1. Układ książek na półkach w bibliotece szkolnej – samodzielny wybór lektury.

(Zagadnienia: Kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Zapoznanie z literaturą popularnonaukową, jej funkcją, aparatem naukowym.

Czytanie dla zdobycia wiedzy i zaspokajanie potrzeb poznawczych)

1 godz. lekcyjna – termin – początek IX

 

2. Słowniki i encyklopedie – źródłem informacji. (Zagadnienia: . Rodzaje źródeł informacyjnych: encyklopedii, słowników – w formie tradycyjnej i multimedialnej. Wyszukiwarki internetowe. Kształcenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach.)

W zależności od potrzeb 2-3 godz. lekcyjne – termin do uzgodnienia

 

3. Stanisław Staszic – wyszukiwanie informacji na temat patrona w zasobach biblioteki szkolnej i w Internecie.(Zagadnienia:  Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów).

1 godz. lekcyjna – termin do uzgodnienia

 

Klasa V

 

1. Katalog alfabetyczny autorski i tytułowy. (Zagadnienia: Katalog  jako źródło informacji o księgozbiorze biblioteki. Informacje o książce zawarte na jej karcie katalogowej.

Wyrobienie nawyku korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki).

1 godz. lekcyjna – termin do uzgodnienia

 

2. Budowa i zastosowanie katalogu rzeczowego. Katalog komputerowy MOL 2000+ i katalog OPAC Biblioteki Narodowej (za pośrednictwem Internetu). (Zagadnienia: Kształcenie umiejętności posługiwania się katalogiem rzeczowym.  Poznanie komputerowego systemu wyszukiwania)

 1 godz. lekcyjna – termin do uzgodnienia

 

3. Wyszukiwanie informacji w zasobach Internetu: książka telefoniczna, kody pocztowe, wirtualna podróż – rozkłady jazdy itp.

1 godz. lekcyjna – termin do uzgodnienia

 

4. Stanisław Staszic – wyszukiwanie informacji na temat patrona w zasobach biblioteki szkolnej i w Internecie.(Zagadnienia:  Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów).

1 godz. lekcyjna – termin do uzgodnienia

 

Klasa VI

 

1. Historia mediów, rodzaje mediów i przekazów medialnych. (Zagadnienia: . Rodzaje mediów, ich istota, zasady funkcjonowania. Rozróżnianie komunikatów przedstawiających rzeczywistość realną i fikcję. Kształcenie umiejętności wyszukiwania umiejętności w różnych źródłach.

1 godz. lekcyjna – termin do uzgodnienia

 

2. Z prasą za pan brat. (Zagadnienia: Czasopismo – źródło aktualnej wiedzy. Kształtowanie nawyku czytania prasy w wersji tradycyjnej i elektronicznej)

1 godz. lekcyjna – termin do uzgodnienia

 

3. Stanisław Staszic – wyszukiwanie informacji na temat patrona w zasobach biblioteki szkolnej i w Internecie.(Zagadnienia:  Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów).

1 godz. lekcyjna – termin do uzgodnienia

 

 

 

 

Strona główna | W górę | Program aktywizacji czytelniczej | Edukacja czytelnicza i medialna | Program dydaktyczno-wychowawczy ...

 

Ostatnia aktualizacja tej witryny 07-12-08

Designed by ASK